This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

PHP jest jednym z najpopularniejszych języków służących do programowania stron internetowych po stronie serwera. W niniejszym wpisie zapraszam do zapoznania się z ciekawymi materiałami znalezionymi przeze mnie na ten temat w Internecie.

Linkdump: PHP Hypertext Preprocessor.

1. How the PHP acronym was reborn. Kilka słów na temat pochodzenia samej nazwy języka.
  1. SAJAX - XMLHTTPRequest Toolkit for PHP. Biblioteka SAJAX wspomagająca budowanie dynamicznych aplikacji internetowych.

  2. Why PHP Frameworks Matter. Artykuł na temat idei frameworków w języku PHP.

  3. Add Power to Your PHP With Multi-Tiered Applications. Kilka słów o budowaniu wielowarstwowych aplikacji internetowych.

  4. 21 Really Useful & Handy PHP Code Snippets. 21 przydatnych, gotowych fragmentów kodu PHP gotowych do wykorzystania w naszych projektach.

  5. Optimizing a php application in 5 minutes. Artykuł z nieco prowokacyjnym tytułem o optymalizacji działania naszego kodu poprzez instalację mechanizmu cache.

  6. 25 New & Useful PHP Techniques & Tutorials. Lista 25 ciekawych poradników dotyczących tworzenia elementów stron internetowych.

  7. How to Debug in PHP. Artykuł na temat debugowania kodu PHP.

  8. Writing an Event System in PHP. Poradnik dotyczący pisania systemu obsługiwanego przez zdarzenia (event-driven) w PHP.

  9. 10 life-saving PHP snippets. Jak w tytule - 10 “ratujących życie” fragmentów kodu w PHP.