Bardzo często na stronach internetowych potrzebne jest wprowadzenie pewnej dynamiki, działania bez tzw. “przeładowania strony”. To miejscem gdzie do akcji wkracza technologia AJAX, pozwalająca na komunikowanie się z serwerem i zmianę zawartości strony w trakcie jej wyświetlania. Zobaczmy, co ciekawego pojawiło się w tym temacie w ciągu ostatnich tygodni.

Linkdump: AJAX^2.

1. AJAX Loading GIF Generator. Generator obrazków - animacji wyświetlanych podczas dynamicznego ładowania zawartości.

  1. Preloaders. Inna strona pozwalająca na wygenerowanie ciekawych animacji ładowania.

  2. UIZE JavaScript Framework. Bardzo ciekawy i rozbudowany framework języka JavaScript zawierający obsługę AJAXa.

  3. How to combat cross-domain POST problems when using AJAX. Artykuł o problemach z cross-domain policy.

  4. PGRFileManager. Ciekawa biblioteka do zarządzania plikami na serwerze, napisana z wykorzystaniem technologii AJAX.

  5. A refreshed $.ajax in jQuery 1.5. Artykuł o nowej wersji modułu AJAXowego w bibliotece jQuery.

  6. Ajax Load Container Contents. Artykuł o dynamicznej podmianie zawartości strony.

  7. How to Ajaxify Your WordPress Site. Artykuł nt. wprowadzania AJAXa do naszej instalacji WordPressa.

  8. Slide-Down Mega Drop-Down Menus with Ajax and jQuery. Rozwijane menu z wykorzystaniem jQuery i AJAXa.

  9. Making AJAX Applications Crawlable. Artykuł z Google Code na temat ułatwiania wyszukiwarce działania i indeksowania aplikacji opartych o technologię AJAX.