This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Bardzo często na stronach internetowych potrzebne jest wprowadzenie pewnej dynamiki, działania bez tzw. “przeładowania strony”. To miejscem gdzie do akcji wkracza technologia AJAX, pozwalająca na komunikowanie się z serwerem i zmianę zawartości strony w trakcie jej wyświetlania. Zobaczmy, co ciekawego pojawiło się w tym temacie w ciągu ostatnich tygodni.

Linkdump: AJAX^2.

1. AJAX Loading GIF Generator. Generator obrazków - animacji wyświetlanych podczas dynamicznego ładowania zawartości.
  1. Preloaders. Inna strona pozwalająca na wygenerowanie ciekawych animacji ładowania.

  2. UIZE JavaScript Framework. Bardzo ciekawy i rozbudowany framework języka JavaScript zawierający obsługę AJAXa.

  3. How to combat cross-domain POST problems when using AJAX. Artykuł o problemach z cross-domain policy.

  4. PGRFileManager. Ciekawa biblioteka do zarządzania plikami na serwerze, napisana z wykorzystaniem technologii AJAX.

  5. A refreshed $.ajax in jQuery 1.5. Artykuł o nowej wersji modułu AJAXowego w bibliotece jQuery.

  6. Ajax Load Container Contents. Artykuł o dynamicznej podmianie zawartości strony.

  7. How to Ajaxify Your WordPress Site. Artykuł nt. wprowadzania AJAXa do naszej instalacji WordPressa.

  8. Slide-Down Mega Drop-Down Menus with Ajax and jQuery. Rozwijane menu z wykorzystaniem jQuery i AJAXa.

  9. Making AJAX Applications Crawlable. Artykuł z Google Code na temat ułatwiania wyszukiwarce działania i indeksowania aplikacji opartych o technologię AJAX.