This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

JavaScript to chyba najbardziej dynamicznie rozwijający się język programowania pod względem powstającej bazy kodu i przydatnych narzędzi wspomagających. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym bibliotekom, jakie możemy wdrożyć do naszych projektów bez zbędnego wysiłku, a ku uciesze klientów.

Linkdump: Zbiór przydatnych bibliotek JavaScript.

1. d3.js Data-Driven Documents. Biblioteka wspomagająca przetwarzanie stron internetowych opartych na dużych zbiorach danych.
  1. domsearch.js. Biblioteka pozwalająca na łatwe przeszukiwanie drzewa DOM.

  2. Tiny JavaScript Library For Creating Mobile Web Apps – XUI. Biblioteka wspomagająca budowanie layoutów na urządzeniach mobilnych.

  3. The HTML5 Video Framework - Popcorn.js. Łatwa integracja wideo ze stronami internetowymi.

  4. jStat : a JavaScript statistical library. Biblioteka wspomagająca operacje statystyczne.

  5. Create Attractive Web Typography with CSS3 and Lettering.js. Prezentacja możliwości biblioteki Lettering.js.

  6. overLIB. Popupy na stronie internetowej wprowadzone w prosty i przyjemny sposób.

  7. sizzleJS. Biblioteka wspomagająca działanie selektorów CSS.

  8. MediaElement.js. Biblioteka dająca większe możliwości we wprowadzaniu elementów video i audio na strony internetowe.

  9. Pixastic. Dodatkowe możliwości manipulacji obrazem.