JavaScript to chyba najbardziej dynamicznie rozwijający się język programowania pod względem powstającej bazy kodu i przydatnych narzędzi wspomagających. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym bibliotekom, jakie możemy wdrożyć do naszych projektów bez zbędnego wysiłku, a ku uciesze klientów.

Linkdump: Zbiór przydatnych bibliotek JavaScript.

1. d3.js Data-Driven Documents. Biblioteka wspomagająca przetwarzanie stron internetowych opartych na dużych zbiorach danych.

  1. domsearch.js. Biblioteka pozwalająca na łatwe przeszukiwanie drzewa DOM.

  2. Tiny JavaScript Library For Creating Mobile Web Apps – XUI. Biblioteka wspomagająca budowanie layoutów na urządzeniach mobilnych.

  3. The HTML5 Video Framework - Popcorn.js. Łatwa integracja wideo ze stronami internetowymi.

  4. jStat : a JavaScript statistical library. Biblioteka wspomagająca operacje statystyczne.

  5. Create Attractive Web Typography with CSS3 and Lettering.js. Prezentacja możliwości biblioteki Lettering.js.

  6. overLIB. Popupy na stronie internetowej wprowadzone w prosty i przyjemny sposób.

  7. sizzleJS. Biblioteka wspomagająca działanie selektorów CSS.

  8. MediaElement.js. Biblioteka dająca większe możliwości we wprowadzaniu elementów video i audio na strony internetowe.

  9. Pixastic. Dodatkowe możliwości manipulacji obrazem.