This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

W codziennej pracy używamy wielu narzędzi wspomagających naszą pracę przy tworzeniu stron internetowych i wykonywaniu innych usług z tym związanych. Poczynając od IDE, poprzez różnego rodzaju narzędzia konsolowe, aż po wtyczki w przeglądarkach internetowych jesteśmy zależni od wielu tysięcy linii kodu, dzięki którym nasze życie jest o wiele łatwiejsze, niż w przypadku, kiedy musielibyśmy wykonać tą pracę sami. W dzisiejszym wpisie chciałbym pokazać jeden z niedawno poznanych sposobów na ułatwienie sobie życia podczas pracy z biblioteką Doctrine i frameworkiem symfony.

Fotografia: jimw, CC-BY.

MySQL Workbench: Generowanie plików YAML dla Doctrine i symfony.

Aby móc wykorzystać opisywaną dzisiaj funkcjonalność, musimy zaopatrzyć się w dwie rzeczy: Instalujemy Workbencha [jeśli go oczywiście jeszcze nie mamy ;]], rozpakowujemy archiwum wtyczki i możemy przejść do zabawy. Najpierw uruchamiamy program, a kiedy już załaduje wszystkie swoje funkcjonalności wybieramy z menu górnego pozycje: "Scripting > Install Plugin / Module...". W oknie, które się pojawi lokalizujemy katalog, w którym rozpakowaliśmy ściągnięte archiwum wtyczki. Plik nie będzie widoczny, ponieważ domyślnym filtrem wyświetlania są skrypty Pythona [.py], dlatego w rogu okna zmieniamy filtr na pliki skryptów Lua [.lua]. Wskazujemy plik "DoctrineExport.grt.lua" i klikamy przycisk "Otwórz". Gratulacje, wtyczka została zainstalowana!

Teraz czas na wykorzystanie wtyczki do pracy. Otwieramy wybrany diagram, w moim przypadku jest to:

Wybieramy z menu pozycje: “Plugins > Catalog > Doctrine Export 0.4.1: Copy Generated Doctrine Schema To Clipboard”. I… już!

Wynikowy plik YAML prezentuje się następująco:

---
detect_relations: true
options:
 collate: latin1_swedish_ci
 charset: latin1
 type: InnoDB

post:
 tableName: posts
 columns:
  id:
   type: integer(4)
   primary: true
   notnull: true
  name:
   type: string(255)
  content:
   type: clob(65535)
  category:
   type: integer(4)
 relations:
  category:
   class: category
   local: category
   foreign: id
   foreignAlias: posts
 indexes:
  FK_Post_Category:
   fields: [category]

category:
 tableName: categories
 columns:
  id:
   type: integer(4)
   primary: true
   notnull: true
  name:
   type: string(255)

postTag:
 tableName: post_tags
 columns:
  post:
   type: integer(4)
   primary: true
   notnull: true
  tag:
   type: integer(4)
   primary: true
   notnull: true
 relations:
  tag:
   class: tag
   local: tag
   foreign: id
   foreignAlias: post_tags
  post:
   class: post
   local: post
   foreign: id
   foreignAlias: post_tags
 indexes:
  FK_Post_Tag:
   fields: [tag]
  FK_Tag_Post:
   fields: [post]

tag:
 tableName: tags
 columns:
  id:
   type: integer(4)
   primary: true
   notnull: true
  name:
   type: string(255)

Jak widać, zostały uwzględnione zarówno dane poszczególnych tabel, jak i relacje pomiędzy nimi. Oczywiście symfony obsługuje w swoim narzędziu konsolowym generowanie plików YAML bezpośrednio ze schematu bazy danych [symfony doctrine-build-schema], aczkolwiek pokazany dzisiaj przeze mnie materiał może służyć jako “inna droga” do osiągnięcia tego samego efektu.

Być może znacie inne wygodne i wydajne sposoby na poprawę pracy z podobnymi narzędziami / bibliotekami / frameworkami - jeśli tak, czekam na Wasze komentarze. Tymczasem życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym wpisie!