This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Podczas tworzenia stron internetowych nawet jako programiści backendu nie uciekniemy od spraw frontendowych, a więc HTMLa, CSSa oraz JavaScriptu. Dlatego w dzisiejszym Linkdumpie po raz kolejny podejmujemy kwestię tego języka skryptowego.

Fotografia: Andrew Dupont, CC-BY-SA.

Linkdump: Mistrz JavaScriptus.

1. Simple JavaScript Inheritance with Backbone. Wprowadzenie do biblioteki Backbone.JS.
  1. Announcing pushJS: Send javascript to any connected browser. Biblioteka Push JS pozwalająca na komunikację serwera ze stroną internetową.

  2. Sposoby wczytywania JavaScript. Ciekawy artykuł poruszający problem różnego rodzaju włączania naszego kodu JavaScript do strony internetowej.

  3. PhantomJS. Narzędzie pozwalające na testowanie stron internetowych w konsoli.

  4. Top 13 JavaScript Mistakes. Jak w tytule: 13 błędów i jak ich unikać.

  5. jStat – A Statistical Library With JavaScript. Biblioteka do operacji statystycznych.

  6. CoffeeScript: The beautiful way to write JavaScript. Wprowadzenie do języka CoffeeScript.

  7. BlackbirdJS. Genialne narzędzie do logowania błędów i komunikatów.

  8. Flot: Amazing JavaScript/jQuery/AJAX charting library. Flot - interesująca biblioteka do rysowania wykresów.

  9. You Don’t Know JavaScript. Interesujący artykuł poruszający kwestię znajomości zawiłości języka JavaScript.