This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Ci, którzy śledzą działania ludzi związanych z językiem PHP na pewno są świadomi tego, jak dynamiczne zmiany zachodzą zarówno w interpreterze, jak i w samej społeczności skupionej wokół technologii z nim związanych. Zapraszam do lektury kolejnego zestawu ciekawych materiałów na ten temat.

 

 

Linkdump: PeHaPe.

1. Scaling PHP Up, Out, and Around. Kilka słów o skalowaniu aplikacji napisanych w PHP.
  1. Debugging with Git and PHPUnit. Jak debugować aplikacje z użyciem Gita i biblioteki PHPUnit.

  2. HipHop for PHP: Benchmark. Test wydajności kompilatora HipHop.

  3. Image Manipulation With jQuery and PHP GD. Manipulacja obrazem w PHP z wykorzystaniem biblioteki GD.

  4. PHP Twig Template Wrapper. Wprowadzenie do wykorzystania systemu szablonów Twig w PHP.

  5. PHP Sadness. Ostatnio bardzo popularna strona punktująca wszystkie braki i błędy w PHP.

  6. The new era of PHP frameworks. Wpis na blogu Juozasa Kaziukenasa o rozwoju frameworków w PHP.

  7. Strong cryptography in PHP. Wyczerpujący artykuł na temat silnej kryptografii w PHP.

  8. PHP “require” Performance. Test wydajności ładowania plików z kodem za pomocą funkcji require().

  9. 4 Fantastic PHP Output Buffering Tricks for Web Developers. 4 interesujące sposoby wykorzystania narzędzia Output Buffering w PHP.