This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Chcąc stworzyć dynamiczną stronę oferującą wiele funkcjonalności w sposób zbliżony do tego, jak zachowują się aplikacje desktopowe, niestety nie mamy innej możliwości niż wykorzystanie technologii AJAX. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom dzisiaj publikuję kolejny zestaw przydatnych materiałów dotyczących tworzenia różnego rodzaju funkcjonalności z jej wykorzystaniem. Mam nadzieję, że przydadzą się Wam zarówno w pracy, jak i podczas tworzenia własnych rozwiązań. Zapraszam do lektury.

  1. 60 Quality AJAX Resources and Tutorials. Bogaty zbiór linków dot. różnych poradników i bibliotek z naciskiem na technologię AJAX.

  2. Cross-domain Ajax with Cross-Origin Resource Sharing. Ciekawy artykuł na temat techniki współdzielenia źródeł dostępu za pomocą AJAXa.

  3. Ajax AutoComplete jQuery Plugin for Textfields. Plugin do jQuery pozwalający na łatwe oprogramowanie autouzupełniania.

  4. Ajax and Screenreaders: When Can it Work? Artykuł na temat usability aplikacji opartych o AJAX.

  5. Ajax Load Container Contents. Krótki i prosty poradnik dotyczący metody jQuery.load().

  6. Tutorial : Simple ajax validation for Kohana. Poradnik dot. walidacji z AJAXem we frameworku Kohana.

  7. An Ajax page update mini-tutorial. Poradnik dotyczący aktualizacji zawartości strony z wykorzystaniem AJAXa.

  8. 40+ Useful jQuery and Ajax Based Sliders, Tutorials & Scripts. 40 poradników dotyczących tworzenia różnych elementów strony.

  9. Ajax Tutorial: How to Create Ajax Search Using PHP jQuery and MYSQL. Czyli jak stworzyć dynamiczną wyszukiwarkę.

  10. 40 Best Ajax Tutorials. 40 poradników dot. tworzenia różnych funkcjonalności na stronach internetowych.