This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Co tu dużo pisać - przed Wami kolejny Linkdump związany z PHP, zapraszam do lektury!

Fotografia: Alexandr Mitriuc @ Fotolia.

Linkdump: PHP.

  1. I like PHP. I like it too. :) Warto przeczytać, dlaczego można lubić ten język.
  2. CSS Crush: PHP-Based CSS Pre-Processor. "Przetwarzacz" CSS w PHP.
  3. Open Source PHP Search Engine – Yioop! Wyszukiwarka z otwartym kodem źródłowym.
  4. Wysyłanie wiadomości SMS w PHP. Jak w tytule, kolejne kompendium od Kamila Brenka.
  5. Klasa PHP rozwiązująca problem przynależności punktu do wielokąta. Ja się nigdy w takie rzeczy nie bawiłem w PHP, ale może komuś się przyda. :)
  6. On PSR-0 Being Included In PHP's Core. Artykuł dyskutujący propozycję wbudowania standardu PSR-0 w interpreter PHP.
  7. Interfacing The PHP World Would Be Good. O unifikowaniu interfejsów.
  8. Dependencies management in PHP projects. Zarządzanie zależnościami w PHP.
  9. HybridAuth – A PHP Library For Authenticating With Social Services. Biblioteka pozwalająca na uwierzytelnianie z wykorzystaniem wielu sieci społecznościowych.
  10. Niedoróbki przestrzeni nazw. Artykuł nt. braków w implementacji namespace'ów w PHP.