This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Myślałem trochę nad całą serią wpisów w tej kategorii i zauważyłem, że bardzo mało (właściwie wcale nie ma) jest wpisów o bazach danych. Na blogu znajduje się już wiele tekstów z linkami o PHP, JavaScripcie i innych językach programowania, a bardzo mało o samych technologiach / narzędziach, które przy okazji wykorzystujemy. Aby to zmienić, dzisiejszy Linkdump jest poświęcony bazie danych MySQL, jako najpopularniejszej i wciąż ambitnie rozwijanej, pomimo przejęcia Suna przez Oracle.

Fotografia: sporras, CC-BY-SA.

  1. Installing MySQL on Cygwin (Windows 7). Instalacja MySQLa na Cygwinie. :)
  2. Multi-master, NoSQL and MySQL. Artykuł wyjaśniający kilka pojęć związanych z nowymi wersjami baz danych.
  3. MySQL-owe widoki w Django. Komentarz zbędny. :)
  4. Using MySQL stored procedures with PHP mysqli. Procedury składowane w MySQL z rozszerzeniem mysqli PHP.
  5. Lesser-Known MySQL Performance Tips. Trochę przydatnych porad wydajnościowych w MySQLu. Przewiduję flame w komentarzach. :)
  6. MySQL DATETIME vs TIMESTAMP vs INT performance and benchmarking with MyISAM. Test wydajności kilku typów pól w tabelach na silniku MyISAM.
  7. MySQL: TEXT vs. VARCHAR Performance. Porównanie wydajności pól TEXT i VARCHAR.
  8. An Introduction to Stored Procedures in MySQL. Tutorial wykorzystywania procedur składowanych w MySQLu.
  9. 5 subtle ways you’re using MySQL as a queue, and why it’ll bite you. Czyli dlaczego nie powinniśmy wykorzystywać bazy danych jako kolejki komunikatów.
  10. mysqlnd plugins and json. Wykorzystanie biblioteki mysqlnd wraz z pluginem konwertującym wynikowy zbiór do JSONa.