Genialny przykład wykorzystania właściwości transform: rotate(); w CSS3: http://desandro.com/. Dla tych, którzy są nie w temacie - te dwa okręgi widoczne na stronie głównej to nie są obrazki, tylko czysty HTML + CSS[3] “wyrenderowany” przez JavaScript. Pełen szacunek.