Nie ukrywam, że symfony jest moim ulubionym frameworkiem, jeśli mówimy o tych napisanych w języku PHP. Fabien Potencier stworzył naprawdę dobre narzędzie wspomagające tworzenie stron i aplikacji internetowych. Od pewnego czasu możemy usłyszeć o nowym przedsięwzięciu SensioLabsframeworku Symfony2. Sf2 to zupełnie nowe podejście do tworzenia aplikacji internetowych, dlatego warto zapoznać się z możliwościami tego, co obecnie jest już w wersji beta4, a już niedługo osiągnie status RC. Już niedługo świat frameworków PHP zostanie wywrócony do góry nogami – będzie się działo!

Linkdump #45: Symfony2.

1. Symfony2 – the best framework today? Artykuł Juozasa Kaziukenasa o aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku frameworków.

2. Symfony2: Using Assetic for Image Optimisation. Pakiet Assetic i optymalizacja obrazków na stronie internetowej.

3. Symfony2 routes. Poradnik opisujący tworzenie routingu w Symfony2.

4. Elastic Search in Symfony 2. Pakiet ElasticaBundle i „elastyczne” wyszukiwanie w projektach opartych o Symfony2.

5. Symfony2: Injecting Dependencies Step by Step. Bogaty artykuł o wstrzykiwaniu zależności w Symfony2.

6. Symfony 2 – Doctrine 2 – Cheat Sheets. Ściągawki z Symfony2 i Doctrine2.

7. Creating your own Symfony2 Bundle. Tworzenie własnych pakietów w Symfony2.

8. Symfony2: Make your own Assetic Filter. Tworzenie własnych filtrów w pakiecie Assetic.

9. Boostrapping a Symfony2 project. Czyli o tym, jak rozpocząć tworzenie projektu w Symfony2.

10. Symfony2: Using CoffeeScript with Assetic. Wyklorzystywanie CoffeeScriptu w pakiecie Assetic.