This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Po raz kolejny problem z Firefoxem skłonił mnie do napisania artykułu na blogu - tym razem był to pasek zakładek, którego pojemność, pomimo udostępnienia mu pełnej szerokości mojego dwudziestodwucalowego monitora [1680 pikseli] stała się w pewnym momencie zbyt mała i zbyt dużo elementów pojawiało się w pasku przewijania z prawej strony. Na początku pomyślałem o wbudowanym rozwiązaniu, spróbowałem więc “po prostu” dodać brakujący element z menu kontekstowego - [PPM] na belce głównego menu [Plik, Edycja, etc.], pozycja “Dostosuj…”. Dodałem nowy pasek, jednak nazwanie go paskiem zakładek byłoby sporym nadużyciem, jako, że umożliwiał dodanie dowolnego elementu z listy w oknie “Dostosuj pasek narzędzi”, ale samych odnośników już, niestety nie. Jak zwykle więc, wiedziony nieustanną potrzebą ułatwiania [tja… ;]] sobie życia, otworzyłem nową kartę w przeglądarce i… zagooglałem.

Wyniki poszukiwań nie były zbyt owocne. Najgorsze jest to, że [przynajmniej na razie] idealny wariant rozwiązania [dodanie samodzielnego, kolejnego paska zakładek] nie istnieje, ani w postaci rozszerzenia programu, ani samodzielnej edycji kodu. Istniejące rozwiązania [należałoby je raczej nazwać obejściami, ang. “workarounds”] dzielą się na dwie grupy: dla “zwykłego użytkownika”, który chce mieć wszystko podane na tacy i dla programisty, który lubi sobie czasem pogrzebać w plikach konfiguracyjnych. Zacznę oczywiście od rozwiązania, które sam zastosowałem. ;]

Rozwiązanie z punktu widzenia programisty polega na edycji pliku arkusza stylów CSS userChrome.css, który w systemie Windows znajduje się w katalogu:

%WIN%:\Documents and Settings\%USER%\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\%ID%.default\chrome\

Wyjaśnienie “znaczków”:

Rozwiązanie to dzieli się na dwa warianty - dla starszej i nowszej wersji Firefoxa. Z tego, co udało mi się znaleźć i wyczytać w różnych źródłach, "starsza" wersja to każda niższa od 3.1, w razie niepowodzenia można zawsze spróbować drugiej opcji, jedna z nich zawsze zadziała. Więc do dzieła - otwieramy swoim ulubionym edytorem kodu pliku userChrome.css [jeśli taki nie istnieje, to należy zmienić nazwę pliku userChrome-example.css na odpowiednią. jesli plik userChrome-example.css też nie istnieje, to trzeba sobie go ściągnąć [Google naszym przyjacielem], albo spróbować utworzyć pusty.] i doklejamy na końcu, w zależności od wyżej objaśnionych wersji następujący blok kodu: ```css#bookmarks-ptf { display: block; }

#bookmarks-ptf toolbarseparator { display: inline; }```

```css#bookmarksBarContent { display: block !important; }

.places-toolbar-items { display: block !important; height: 48px !important; overflow-y: auto !important; }

#bookmarksBarContent toolbarseparator { display: inline !important; }

#bookmarksBarContent .bookmark-item { visibility: visible !important; }

.chevron { height: 0px !important; }```

Zapisujemy zmiany i restartujemy Firefoxa. Ważne - czasem zmiany mogą nie zostać uruchomione, jeśli mieliśmy otwartych wiele okien, więc najlepiej zrestartować wszystkie otwarte instancje programu.

Z punktu widzenia użytkownika, jest jak zwykle wygodniej. W tym wypadku wyręczamy się gotową wtyczką o nazwie “Multirow Bookmarks Toolbar”. Należy ją pobrać lub od razu zainstalować na stronie: https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/6937. Po restarcie przeglądarki mamy dostępne dwie opcje, szczególnie interesująca jest dla nas liczba wyświetlanych niezawijanych wierszy. Wskazuje ona na ilość “pasków”, jak zostaną wyświetlone zanim linia zakończy się standardowym przyciskiem menu rozwijanego.

Mam nadzieję, że pomoże Wam to w użytkowaniu najlepszej z przeglądarek. GL! ;]