This post comes from the first version of this blog.
Please send me an email if anything needs an update. Thanks!

Zgoda, minęło trochę czasu od ostatniego wpisu, ale wraz z nowym szablonem czas powrócić do starych dobrych czasów, kiedy to ukazywało się kilka wpisów tygodniowo. O wszystkich zmianach skrobnę nieco w innym wpisie, a tymczasem zapraszam Was do lektury kolejnego Linkdumpa, tym razem o Symfony2.

Fotografia: pix-associates, CC-BY-SA.

  1. Setup Symfony2, ESI & Varnish. Konfiguracja optymalnego środowiska pracy dla aplikacji napisanych z użyciem Symfony2.
  2. Symfony2: Loading external libraries. Czyli kilka słów o tym, w jaki sposób poinformować framework o tym, że chcemy użyć kawałka własnego kodu.
  3. Using Symfony2 with PHP 5.4 built-in web server. Mini poradnik dotyczący uruchamiania aplikacji na wbudowanym serwerze developerskim interpretera PHP.
  4. Load fixtures with Symfony2 and YAML files. Wczytywanie "fikstur" (zestawów danych testowych) z wykorzystaniem komponentu YAML Symfony2.
  5. Creating a Symfony2 Console Command. Tworzenie własnego polecenia wywoływanego poprzez konsolowe narzędzie frameworka (app/console).
  6. Symfony2: Add Cross Site Request Forgery protection to login forms. Czyli o tym, w jaki sposób automatycznie skonfigurować ochronę przed atakami CSRF naszych formularzy.
  7. The Symfony2-Book as A5-PDF. Podręcznik do Symfony2 w formie "przyjemnego" PDFa formatu A5.
  8. A symfony1.4 to Symfony2 migration: Why you should learn Symfony2. Dlaczego warto nauczyć się Symfony2 i jak zmigrować projekt z wersji 1.4 do 2.0.
  9. Symfony2: Using multiple databases. Jak skonfigurować dostęp do wielu baz danych w jednym projekcie.
  10. Symfony2 global variables in TWIG. Krótko i prosto na temat tego, w jaki sposób dostać się do zmiennych globalnych (GET, POST, sesja) w szablonach Twiga.